Archivo de la categoría: Normativa

Reunión hoy con el Director Xeral de Educación

Hoy nos hemos reunido en Santiago con el Director Xeral de Educacion, Manuel Corredoira.  Nuestro objetivo era conocer las medidas que se iban a tomar de cara al próximo curso escolar en relación a la aplicación de la normativa vigente en materia de trabajos extraescolares. Su idea es trabajar con Inspección y la Dirección del Centro en la búsqueda de una interpretación de la norma más laxa que permita lograr un consenso de cara a septiembre. En cuanto a una posible modificación de la orden del 97 se ha referido a valorarlo en el conjunto de la tramitación de la LOMCE. El Director Xeral no se ha mostrado a favor del exceso de carga de trabajo extraescolar de algunos centros, pero tampoco está de acuerdo  con que los alumnos tengan prohibidas las tareas de refuerzo para casa. Cualquier extremo es malo, ha dicho.

Anuncios

Lo que dice la norma sobre los deberes extraescolares…

ORDE 22/7/1997; anexo CAPITULO IV, punto 9

9. TRABALLOS EXTRAESCOLARES

1. Con carácter xeral, os centros evitarán que os alumnos se vexan obrigados a realizar traballos suplementarios fóra da xornada escolar.

2. En casos excepcionais, e con carácter transitorio, o profesorado poderalles propoñer a realización de actividades incluídas no currículo do ciclo a aqueles alumnos do segundo e terceiro ciclos de EP que por ausencia prolongada, ou outras razóns, non poidan seguir o ritmo normal de traballo dos alumnos da súa clase.

3. Os traballos que se lles propoñan a estes alumnos dirixiranse ao mellor aproveitamento educativo do tempo libre e ao desenvolvemento da súa creatividade e sociabilidade. Serán acordes coas caracteríticas específicas de cada alumno e respectarán, en todo caso, as súas necesidades lúdicas, de convivencia familiar e de descanso.

4. Ocasionalmente, poderáselles encargar aos alumnos a reealización de actividades tales como:
– Lectura e comentario de libros axeitados á idade do alumno.
– Busca e recollida de datos ou materiais para a realización de actividades na súa aula.
– Lectura de noticias de prensa e audición de programas de radio ou televisión.
– Audicións musicais.
– Realización de traballos de plástica

5. En ningun caso se lles propoñeran traballos extraescolares aos alumnos de EI e do primeiro ciclo de EP.

 

 

Ayúdanos a recoger firmas

Seguimos recogiendo firmas para conseguir la modificación de la norma autonómica ORDE 22/7/1997, Anexo Capítulo IV, Punto 9, que se refiere a los trabajos extraescolares en Educación Primaria.

Si quieres ayudarnos en la recogida de firmas, puedes hacernos llegar las tuyas a

PLATAFORMA RECOGIDA DE FIRMAS
Rúa do saber s/n, Santa Cruz de Lians, Oleiros,
A Coruña.

Descarga aquí la hoja de firmas

firmas-consellerc3ada-educacic3b3n

¡Muchas gracias!